Van de Oosthoeve

More

DTN Maatwerk

More

bijles natuurkunde

Les op school

Alle lessen die je op school krijgt worden anders ervaren door elk individu. Elke leerling heeft één of een aantal vakken die ze leuk vinden, waar hun interesse ligt. In de meeste gevallen staan zij gemiddeld goed voor dit vaak of deze vakken. Maar helaas zijn er behalve deze leuke vakken ook vakken die minder leuk zijn ... More