Asbest in je bedrijf: wat te doen?

Asbest is een stof die ooit veelvuldig is gebruikt in de bouw vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Echter, vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan, is het gebruik ervan in de bouw sinds de jaren ’90 verboden in Nederland. Toch kan het zijn dat je als eigenaar van een bedrijfspand met asbest te maken krijgt, bijvoorbeeld bij renovatie of sloop. Wat moet je doen als je asbest in je bedrijf ontdekt? In dit blog bespreken we de stappen die je moet nemen.

 

Herkenning en inspectie

 

Het eerste wat je moet doen, is zorgen dat je in staat bent om asbest te herkennen. Asbest kan zich bevinden in verschillende materialen, waaronder dakbedekking, isolatie, vloertegels en meer. Als je vermoedt dat er asbest in je bedrijfspand aanwezig is, laat dan een professionele inspectie uitvoeren door een gecertificeerd asbestbedrijf. Dit is verplicht volgens de wet.

Op basis van de inspectie zal een asbestinventaris rapport worden opgesteld. Hierin staat precies waar het asbest zich bevindt, in welke staat het verkeert en welke risico’s het met zich meebrengt. Op basis van dit rapport kun je bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden.

 

Melden bij de inspectie SZW

 

Als er asbest is aangetroffen, ben je verplicht om dit te melden bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Dit moet minstens vier weken voor aanvang van de werkzaamheden gebeuren. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de asbestregelgeving.

Als er asbest aanwezig is in je bedrijfspand, is het van belang om beheersmaatregelen te treffen om de risico’s te minimaliseren. Dit kan variëren van het afsluiten van het betreffende gebied tot het aanbrengen van een afdeklaag over het asbesthoudende materiaal. Alles voor de veiligheid en gezondheidsproblemen te voorkomen.

 

Asbestverwijdering

 

Het verwijderen van asbest is een complexe en gevaarlijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de gezondheid van werknemers en omwonenden te beschermen.

Na verwijdering moet het asbestafval op een veilige en gecontroleerde manier worden afgevoerd naar een speciale stortplaats voor asbest. Dit moet gebeuren volgens strikte regels om verdere verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

 

Communicatie

Het is belangrijk om alle betrokken partijen, zoals werknemers, huurders, en buren, op de hoogte te stellen van de asbestproblematiek en de genomen maatregelen om de risico’s te minimaliseren.

 

conclusie

Het ontdekken van asbest in je bedrijf kan zorgen voor bezorgdheid en onzekerheid, maar het is cruciaal om de juiste stappen te nemen om de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen. Het inschakelen van professionals en het volgen van de wettelijke voorschriften is essentieel om asbest op een verantwoorde en legale manier te verwijderen en te beheren. Raadpleeg altijd de experts en houd je aan de geldende wet- en regelgeving rond asbest.

Lees ook:  Droogtrainen: Hoe doe ik dat?

No Replies to "Asbest in je bedrijf: wat te doen?"