Het nieuwe onderwijs in de jaren 60

In de jaren 60 was er veel mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen door middel van het onderwijs. Dit was een groot gevolg van de Tweede Wereldoorlog, veel politici vonden dat het onderwijs in Nederland flink aan verbetering toe was. Nederland was in vergelijking met andere landen zeer ouderwets op het gebied van lesgeven. Bijvoorbeeld in Amerika daar volgde in begin jaren 50, 15 procent van de jongeren een academische studie. In Nederland was dit echter maar 3 procent. Ook stonden de scholen toen nog veel in het teken van diverse religies, in de jaren 50 waren de meest voorkomende scholen katholiek of protestants.

Schooltypes

In die tijd waren er veel verouderde schooltypes: de huishoudschool, de ambachtsschool, de ulo, de mms, en de hbs. Al deze schooltypes stonden los van elkaar en was geen structuur voor het overstappen van het ene onderwijs naar het andere. Het selectiesysteem was er inefficiënt en vele jongeren bleven zitten of haalde helemaal geen diploma. Daarnaast stroomde van intelligentere kinderen uit arme milieus niet door naar hogere schooltypes. Hierdoor moest het Nederlands onderwijs flink verbeterd worden. In 1950 was er uiteindelijk de aandacht vanuit de overheid die nodig was. En in 1963 kwam er een nieuwe wet voor onderwijs. Vanaf dat moment waren er 3 verschillende soort schooltypes die wij momenteel kennen. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium), algemeen vormend onderwijs (mavo & havo) en het beroepsonderwijs. Een goed aansluitend selectiesysteem werd ook toegepast op de diverse schooltypes, zo werd het overstappen van deze schooltypes een stuk gemakkelijker.

Lerarenopleiding

Door de nieuwe Mammoetwet die in 1968, veranderde hierdoor ook de lerarenopleiding. Aansluitend hierop veranderde de vorm en inhoud van opleiding tot leraar. Eerst ging dit via een akte-systeem (mo-A een mo-B), in 1973 werd dit de nieuwe lerarenopleidingen (nlo’s) opgericht met een duidelijke boodschap om meer aandacht te geven aan didactiek en pedagogiek. De lerarenopleidingen leidden tot een tweedegraads (hoofdvak) en derdegraads (bijvak) bevoegdheid. Vanaf 1986 maken de pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen deel uit van het hbo, vaak als onderdeel van hogescholen. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van outplacement onderwijs.

Lees ook:  De geschiedenis van de gas aansteker

No Replies to "Het nieuwe onderwijs in de jaren 60"


    Got something to say?

    Some html is OK