De prestaties van een team

Samenwerken staat steeds meer centraal binnen heel veel bedrijven. De voornaamste reden hiervoor is dat er steeds meer verwacht wordt dat er zo efficiënt en effectief wordt gewerkt. Keer op keer blijkt dat samenwerken ervoor zorgt dat je als afdeling of bedrijf een stuk meer kunt bereiken. Een valkuil is dat veel bedrijven denken dat ze in teams werken terwijl ze eigenlijk in groepen werken. Het werken in groepen is een stuk minder effectief dan het werken in teams. Het is dan ook belangrijk dat je er als bedrijf of afdeling zijnde er voor zorgt dat het werken in teams goed verloopt om zo veel mogelijk voordeel te behalen.

Vertrouwen

Vertrouwen in een team is van cruciaal belang. Je werkt namelijk aan een gezamenlijk doel en je bent dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Je moet elkaar dan ook kunnen vertrouwen over het feit dat iedereen zijn taken zo goed mogelijk uitvoert. Vertrouwen zorgt ook voor een cultuur van openheid en goede feedback. Als teamleden vertrouwd zijn met elkaar zullen ze elkaar ook beter durven aanspreken om feedback te geven of te vragen. Continue feedback zorgt voor procesoptimalisatie en bijsturing zodat het resultaat zo goed mogelijk is.

Van individueel naar team denken

Zoals al eerder gezegd draait het bij een team om het bereiken van een gezamenlijk doel. Het doel is dan ook om toegevoegde waarde te creëren die groter is dan de individuele prestaties. Het gezegde 1+1=3 gaat hier dus echt op. In groepen denken mensen namelijk vooral aan hun eigen taken in plaats van aan de gehele groep. Door een gezamenlijk doel te creëren en de verantwoordelijkheid te delen wordt er meer gedacht en gewerkt vanuit een team.

De disc methode toepassen

Om van een groep een team te maken kan de disc methode worden toegepast. Deze methode zorgt voor meer inzichten in mensen hun persoonlijkheid en de bijdrage aan het team. De deelnemers van het team krijgen meer inzicht en waardering voor elkaar waardoor er beter vanuit een gewerkt kan worden. De disc methode zorgt dus voor meer inzicht in elkaars eigenschappen. Gezamenlijk kan er dan gekeken worden hoe deze eigenschappen kunnen bijdragen aan de prestaties van het team.

disc methode

Lees ook:  Pelletkachel VS houtkachel. Wat is het verschil?

No Replies to "De prestaties van een team"