3 tips voor succes met blended learning

Met de digitalisering van samenlevingen wereldwijd, heeft er in de afgelopen jaren een enorme transitie plaatsgevonden in het gebruik van educatiemethoden. Hierbij zien we dat het klassikaal leren vervangen wordt voor digitale platforms die als het ware een online klaslokaal faciliteren; van live groepslessen tot e-learning-methoden die de student in staat stelt om op elk moment van de dag te studeren. Steeds meer wordt traditioneel face-to-face onderwijs gecombineerd met digitale ervaringen, ook wel blended learning genoemd, een vorm van educatie waarbij de sterkste punten van beide methoden worden gecombineerd om een leerzame ervaring voor studenten te creëren.  Maar hoe vind je precies de juiste kruising met blended learning? Daar vertellen we je hier meer over. 

Gebruik het beste van beide kanten 

Bij blended learning is het van belang dat docenten kiezen wat de waarde is van face-to-face onderwijs en wat juist beter werkt op digitale platforms. Er kan grofweg een splitsing gemaakt worden tussen de volgende activiteiten. Face-to-face interacties werken het beste voor: 

 

  • Lezingen aan een grote groep
  • Een-op-een coaching en het geven van feedback
  • Activiteiten die gedijen met de fysieke aanwezigheid van een groep zoals discussies, brainstormen, rollenspellen en projecten

 

Digitale ervaringen kunnen zich beter toespitsen op: 

  • Online discussiegroepen
  • Schriftelijke materialen
  • Demonstraties of simulaties
  • Video’s
  • Peer-reviews

 

De beste trainingen weten deze activiteiten te balanceren, zodat studenten de kans krijgen om informatie te verwerken en de leerstof aan te kaarten middels verschillende perspectieven. Door heen en weer te schakelen tussen de verschillende methodes blijft het leren fris, interessant en wordt het leerrendement verhoogd. 

 

Voor meer informatie over het toepassen van het combineren van online en offline leervormen middels blended learning – elearningtraining.nl

Maak training relevant voor de doelgroep

Hoewel blended learning een scala aan mogelijkheden biedt, hoeft dat niet perse te betekenen dat ze allemaal relevant zijn voor de doelstellingen van de doelgroep. Het is is daarom van essentieel belang om richtinggevende doelstellingen op te stellen, bijvoorbeeld door middel van de SMART-methode. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Deze aspecten kunnen helpen om duidelijk kennis te geven van wat het resultaat moet zijn voor het verbeteren van de vaardigheden in kwestie. 

Wees geduldig en maak aanpassingen op basis van feedback

Afhankelijk van de studenten kan blended learning een nieuwe ervaring zijn en kan het heel goed voorkomen dat studenten moeten wennen aan deze leerstijl. Als docent is het belangrijk om hiermee rekening te houden en open te staan om mogelijke veranderingen te implementeren op basis van de feedback van leerlingen.

Lees ook:  Dames, vinden jullie dit niet vervelend?

No Replies to "3 tips voor succes met blended learning"