Energiebesparing en bedrijven

Bedrijven zijn in Nederland verplicht om maatregelen te nemen die het gebruik van energie verminderen. Dit is namelijk vastgelegd in de Wet milieubeheer. Om de bedrijven tegemoet te komen geldt dit alleen voor maatregelen die een terugverdientijd hebben van maximaal vijf jaar. Mocht een bedrijf de investering dus sneller terugverdienen dan voldoet zij hiermee ook aan deze wet. Naast dat er deze verplichting geldt voor deze bedrijven geldt er vanaf 2019 ook een informatieplicht. Deze is ook opgenomen is een wet. De bedrijven dienen namelijk openbaar te maken wat zij doen aan energiebesparing. Zo is het voor consumenten en andere bedrijven namelijk duidelijk waarmee zij in zee gaan. Een bedrijf dat zich goed inzet voor het klimaat door gebruik te maken van energiebesparende maatregelen worden door dit systeem beloond. Omdat niet elk bedrijf hetzelfde is gelden er verschillende regels voor deze bedrijven. Zo is het niet eerlijk om een groot bedrijf te verplichten om binnen één jaar volledig energieneutraal te zijn. Dit is voor een kleiner bedrijf juist eenvoudiger. Vandaar dat er wordt gekozen voor maatwerk.

Maar wat zijn nu voorbeeld van energiebesparende maatregelen?

Een eerste voorbeeld is dat een bedrijf dat zich in een winkelpand heeft gevestigd besluit om de muren beter te isoleren. Dit zorgt ervoor dat er minder warmte kan ontsnappen. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de verwarming minder hard hoeft te draaien. Onder de streep betekent dit minder gas of stroom en dus een lagere energierekening en minder uitstoot.

De aanschaf van een efficiëntere luchtbehandelingsunit

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een energiebesparing op het gebied van luchtbehandeling. Door de aanschaf van efficiëntere luchtbehandelingsunits wordt er minder stroom verbruikt. Dit zorgt uiteindelijk voor dezelfde of zelfs betere prestaties en daarnaast voor een lagere energierekening. Het belangrijkste is eigenlijk de besparing voor het milieu. Er vindt namelijk minder uitstoot van broeikasgassen plaats. Dit is beter voor het milieu en dus ook voor onze planeet. Zo kunnen grote overstromingen zoals in Limburg en de rest van Europa voorkomen worden of in elk geval wordt de toename van deze extreme weersomstandigheden beperkt.

Lees ook:  Verdien ik wel genoeg? 

No Replies to "Energiebesparing en bedrijven"