Wat mag een gemeenteraad wel en niet doen?

Alle 345 gemeenten hebben er een, maar velen weten niet wat ze nou eigenlijk mogen doen. Binnen welke perken moeten zij bepaalde handelingen uitvoeren en wat mogen ze écht niet doen? Als jij je altijd al afvroeg wat de gekozen volksvertegenwoordigers van jouw lokale gemeente zoal doen op donderdag avond, lees dan vooral even deze blog!

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is relevanter dan ooit. Dit plan wordt opgesteld en uitgevoerd door de gemeente, maar wat is dat omgevingsplan nou eigenlijk? Een omgevingsplan is een complete set aan regels dat alle aspecten van de fysieke leefomgeving omvat. Denk hier bij bijvoorbeeld aan welke gebouwen waar mogen staan, welke regels er gelden etc. Dit omgevingsplan is recentelijk vernieuwd en wordt waarschijnlijk in 2023 geïntroduceerd landelijk.

Het vormen van volksvertegenwoordiging

Het is de belangrijkste taak van de gemeenteraad om een accurate volksvertegenwoordiging samen te stellen. Hier zijn natuurlijk de verkiezingen voor, hoe er gestemd wordt beïnvloed hoe de mensen vertegenwoordigd worden in een gemeente. Dit is minder makkelijk dan men denkt, doordat na deze vorming er alsnog gediscussieerd wordt over ongeveer elk thema. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn van bepaalde punten, dat is mens eigen. Dit zorgt er wel voor dat sommige punten lang duren om tot werking te komen, maar ook dit is een volksvertegenwoordiging.

Het aanpakken van criminaliteit

De gemeente heeft niet het recht om direct invloed te hebben om criminaliteit. Dit wordt beslist in driehoeksoverleggen tussen burgemeester, de korpschef en de officier van justitie. Wanneer een burgemeester het gevoel heeft dat alles naar de Filistijnen gaat dan schakelt hij of zij deze veiligheidsdriehoek in. Hierin wordt vervolgens besproken welke acties toepasselijk zijn om te nemen.

Verkeersveiligheid

Een gemeenteraad mag wel verkeersveiligheid regelen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een 30 kilometerzone doordat zij achten dat deze plek niet veilig genoeg is voor een 50 kilometerzone. Daarnaast kunnen ze ook aanduiden dat een kruispunt te gevaarlijk is en opgeknapt dient te worden. Hiervoor kan vervolgens subsidie aangevraagd worden bij de landelijke politiek en vanuit daar wordt dan de operatie bekostigt. Dit is bij veel gemeenten het geval doordat deze zelf niet genoeg in de portemonnee hebben om dit te betalen. Wil je meer artikelen lezen? Lees dan de blog over “manieren om te ontspannen na een zware werkdag” of vind een ander artikel op onze home pagina!

Lees ook:  Algemeen juridisch advies

No Replies to "Wat mag een gemeenteraad wel en niet doen?"