Waar let je op bij het opstellen van een contract?

Zowel ondernemers als particulieren sluiten dagelijks een tal aan contracten. Vaak wordt de vraag gesteld wanneer een contract rechtsgeldig is. Men wil dan eigenlijk weten in welk geval hij/zij aan een overeenkomst gebonden is. En het moet gezegd worden, een overeenkomst komt sneller tot stand dan je zou denken.

Doe het zelf

Als je zelf een contract opstelt, is het van belang dat het contract alle essentiële onderwerpen bevat. Zo is het onder meer belangrijk om aan te geven wie de contractpartijen zijn, wat de aard is van de geleverde dienst of het product en welke financiële verplichtingen er gelden. In werkelijkheid zijn er contracten in alle vormen en maten over evenzoveel onderwerpen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een huurovereenkomst of arbeidscontract, maar ook aan een aandeelhoudersovereenkomst of franchisecontract. Duidelijk moet zijn wat de contractpartijen van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Een gegeven woord

In de praktijk mag je ervan uitgaan dat alle vormen van overeenkomsten rechtsgeldig zijn, ongeacht de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn. Met andere woorden, het maakt niet uit of je mondeling afspraken hebt gemaakt, via WhatsApp tot overeenstemming bent gekomen, een schriftelijk contract hebt ondertekend of zelfs afspraken notarieel hebt vastgelegd. Een overeenkomst komt nu eenmaal eenvoudig tot stand door aanbod en aanvaarding, zoals dat juridisch heet.

Het verschil zit ‘m erin dat je in bepaalde gevallen makkelijker het bewijs zal kunnen leveren van de afspraken die je hebt gemaakt. Om die reden is mijn advies altijd om dergelijke afspraken in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen en deze door je contractspartij te laten ondertekenen. Dit voorkomt een hoop discussies achteraf; op het moment dat niet duidelijk is welke afspraken nu precies gemaakt zijn.

Contractvrijheid


Je mag ervan uitgaan dat er veel contractvrijheid bestaat. In beginsel mag je over tal van onderwerpen afspraken maken en dit op de wijze die je goeddunkt. Uiteraard moeten je afspraken binnen de kaders van de wet blijven en mogen deze niet leiden tot het verrichten van strafbare handelingen. Verder is van belang om te weten dat wanneer je zaken doet met consumenten, deze tot een bepaalde hoogte van bescherming genieten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij consumenten online producten bestellen via je webshop. De Wet koop op afstand geeft hen dan de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn zonder opgaaf van reden de geleverde producten aan je te retourneren. Zij hebben dan het recht op terugbetaling van hun geld.

Waar let je op?

Soms moeten contracten voldoen aan bepaald wettelijke vereisten. Een typisch voorbeeld hiervan betreft de arbeidsovereenkomst. Als je zelf een arbeidscontract opstelt dien je na te gaan in hoeverre het opnemen van een proeftijdsbeding rechtsgeldig is. Hetzelfde geldt voor de duur van de opzegtermijn. Ook een opgenomen concurrentie- of relatiebeding moet aan bepaalde condities voldoen.

 

Wij helpen je verder
Heb je vragen over het opstellen van een contract? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

 

Lees ook:  Een loopfiets is geschikt voor ieder kind

No Replies to "Waar let je op bij het opstellen van een contract?"


    Got something to say?

    Some html is OK